information til
beboere

Her finder du alt relevant information i forbindelse med at bo til leje hos Probus Ejendomme & Investering A/S. Find svar på spørgsmål angående overtagelse, ind- og udflytning, vedligeholdelse mm.

Indflytning

Ledige lejemål tilbydes folk på interesseliste, samt udbydes via boligportal.dk. Boligerne udlejes som udgangspunkt efter først til mølle princippet, men det er et krav, at man har set den bolig som man takker ja tak til. Alle spørgsmål og tilkendegivelse af interesse skal ske til Probus Ejendomme & Investering A/S, og ikke til den fraflyttende lejer.

Du vil samtidigt med modtagelse af lejekontrakt m.v. modtage et brev med indkaldelse til et indflytningssyn på adressen. Til indflytningssynet vil lejemålet blive gennemgået sammen med en synsinspektør, og en indflytningsrapport vil blive udarbejdet. Det er vigtigt, at alle juridiske parter deltager i synet.  

Lejemålene overtages altid nyistandsat, dvs. at alle malbare overflader er malet, og gulve er behandlet, og vil fremstå nye. Lejemålet vil være hovedrengjort ved indflytning.

Som udgangspunkt underskrives lejekontrakter med Nem-ID. Det er dog muligt at aftale, at lejekontrakten sendes via e-mail, hvor lejer kan printe, underskrive, scanne og returnere lejekontrakten med sin underskrift.

Fraflytning

For at lejemålet opsiges juridisk korrekt, er der nogle krav der skal overholdes. Vi kan fremsende en opsigelsesblanket som overholder alle lovkrav. Kontakt os på telefon eller e-mail for at få tilsendt opsigelsesblanketten.

I beboelseslejemål er der en opsigelsesperiode på 3 måneder til den første i måneden. Opsiger man eksempelvis sit lejemål i januar måned, vil man hæfte for februar, marts og april. 

 

For erhvervskontrakter, p-pladser og depotrum, fremgår opsigelsesperioden i lejekontrakterne.

Samtidigt med at vi bekræfter din opsigelse, vil du blive indkaldt til et fraflytningssyn. Til fraflytningssynet skal lejemålet være ryddet og rengjort, og nøglerne til lejemålet overdrages til synsinspektøren.

Forudbetalt husleje er betalt samtidigt med depositum m.v. ved lejeforholdets start. Forudbetalt husleje dækker de sidste måneder i lejeforholdet, og kan således alene benyttes i slutningen af opsigelsesperioden. Det er lejers eget ansvar at afmelde PBS i opsigelsesperioden. Såfremt man skulle have forudbetalt husleje tilgode ved frigørelsesdatoen, vil det resterende beløb lægges oveni depositummet på flytteopgørelsen.

Der er ingen juridisk frist for fremsendelse af flytteopgørelsen, men vi bestræber os på at udarbejde denne så hurtigt som muligt. Da vi alene benytter os af eksterne håndværkere afhænger det af, hvornår vi får faktura fremsendt for det udførte arbejde.